Change of heart?

Jag har alltid tänkt att historia varit min grej. (HT14 blir det antagligen ekonomisk historia och tidigare har jag läst historia och idéhistoria) Det jag ska ta examen i och jobba med.

Men undan för undan har kurser i specialpedagogik och rehabilitering smugit sig in. Kurser om synnedsättning, autism, utvecklingsstörning, dövhet/hörselnedsättning och dyslexi är numer också bokmärkta i min webbläsare. Just för tillfället läser jag dessutom en kurs i rehabiliteringsvetenskap (inriktning adhd) på 15hp utöver mina fulltidsstudier på 30hp inom Svenska I och gillar det skarpt.

Har aldrig intresserat mig för sådana jobb tidigare så var kommer detta intresse ifrån?

En tanke är att det kan bero på att jag själv som rörelsehindrad och funktionsnedsatt på första parkett har upplevt hur omgivningen diskriminerar, förbiser och behandlar människor med andra funktionsvarianter och att jag därför vill jobba för att detta ska bli bättre och få ett slut. Hoppas jag lyckas i så fall!