Normavvikelse

Det känns som att varje gång "Köttfri måndag" nämns så dyker det upp någon som undrar vilken veckodag som är köttdagen. Varje gång jag stöter på sådant undrar jag om personen ifråga inte förstår att alla veckans övriga dagar är köttdagar.

Liknande kommentarer dyker också upp varje år runt internationella kvinnodagen. Röster höjs om att det borde finnas en mansdag om nu kvinnorna ska få sin speciella dag. (Internationella mansdagen infaller förresten 19/11, ifall någon undrade)

För att inte nämna Pride-festivalen där jag flera gånger fått höra att man minsann borde ha en heterofestival ocskå.

Jag börjar ana ett mönster här.
Det känns som att dom som tillhör normen, den "största samhällsgruppen", inte inser att det dom upplever en dag om året (eller en dag i veckan) är vad dom som den enda dagen "tillhör" upplever alla andra dagar.

Jag önskar att dom som känner sådan indignation inför dessa företelser kunde komma ihåg den känslan och inse att det finns människor som känner så varje dag. Med den insikten tror jag att fler skulle verka mot diskriminering i olika former och kunna uppnå mer förståelse människor emellan.